Ejerskifte

Ved ejerskifte skal vandmåleren aflæses på overgangsdatoen, på samme måde som el, varme mv. Målertallet indberettes til vandværket, som herefter udarbejder slutafregningen.