Links

 

Danske Vandværker

Danske Vandværker er brancheorganisation for landets forbrugerejede vandværker, som tilsammen forsyner ca. halvdelen af danskerne med vand. Hertil kommer en række kommunalt ejede vandforsyninger samt vandbranchens leverandører.

Danske Vandværker er den eneste brancheforening, der alene koncentrerer sig om den danske drikkevandsforsyning.

 

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Regulerer en del af de danske vandforsyninger, herunder Solrød Vandværk

 

Krüger A/S

Leverandør af Solrød Vandværks SRO-anlæg (Styring, Regulering, Overvågning)

 

Miljøstyrelsen

 

Rambøll

Rådgivende ingeniørfirma.
Leverandør af Solrød Vandværks Forbruger Afregnings System. 

 

Solrød Kommune

Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Tlf.: 56 18 20 00

 

www.retsinfo.dk

Love og bekendtgørelser på Internettet