Målere

Alle forbrugere har fået installeret målere til brug for afregning efter målt forbrug. Vandværket følger det til enhver tid gældende regulativ for kontrol og verifikation af målerne.

Sådan ser vores standard vandmåler ud. Denne type er monteret i de fleste almindelige boliger.

Vandmaaler MC21 

 

Måleren er elektronisk og forsynet med en sender. Det betyder

dels at du som bruger ikke skal aflæse og indberette målertallet til nytår - dette sker automatisk, og

dels at måleren sender informationer, herunder også fejlmeldinger mv., til vandværkets medarbejdere, når de bevæger sig rundt i området. Hermed får vi mange problemer "taget i opløbet".

Klik her og få flere detaljer om måleren og dens visninger
Klik her og få mere at vide om de "infokoder", som måleren kan levere