Vandværkets bestyrelse

Bestyrelsen er ansvarlig for selskabets drift under ansvar for generalforsamlingen, der er selskabets højeste myndighed.

Generalforsamling afholdes hvert år i marts eller april. Se i øvrigt vedtægterne.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt blandt andelshaverne for 2 år.
Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
Revisor og revisorsuppleant vælges altid for 1 år.
Se i øvrigt vedtægterne.

Bestyrelsen har senest konstitueret sig som følger:
Formand: Claus Olsson
Næstformand: Per Hangaard
Kasserer: Finn Rosleff Hansen
Sekretær: Jan Jakobik
Bestyrelsesmedlem: Nicolai Schiørring
Bestyrelsesmedlem: Jørn Christiansen
Bestyrelsesmedlem: Erik Liljeberg

Æresmedlem af bestyrelsen: Erik Normann Sørensen

Intern revisor: Jan W. Juhl

Revision: Deloitte A/S