Regulativ

Regulativ for Solrød Vandværk a.m.b.a. stiftet 1975.

(Der gøres opmærksom på at det er det trykte regulativ som er juridisk gældende)

Download regulativet