Vandkvalitet

 

Vandets hårdhedsgrad er på 21 odH og betegnes i forbindelse med vaske- og opvaskemaskiner o.lign. som HÅRDT vand. Men ...

Solrød Vandværk har monteret et AMTech ultralydsanlæg til spaltning af kalken i vandet

Det betyder:

 
Der kan derfor:


Se flere informationer om fordelene ved ultralydsbehandlet vand på www.amtech.dk

 

Nyeste vandanalyse for Solrød Vandværk a.m.b.a. -- klik her 

Vandanalyser foretages af:

Eurofins

www.eurofins.dk

 

Klagemulighed for vandværkets private forbrugere:

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Dette beløb tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.