Blødgøring af vand

Forslag til blødgøring af drikkevandet

Hårdt vand sætter sine tydelige spor på overflader. Uanset om det er kalk på fliserne, efter du har været i bad, eller på glassene og porcelænet, der lige er kommet ud af opvaskemaskinen.

Vandet i Solrød Kommune har en hårdhedsgrad på 21 odH, hvilket betyder, at vandet i kommunen går under betegnelsen “hårdt vand”. Hårdt vand er ikke sundhedsskadeligt, men det kalkholdige vand kan forkorte levetiden på installationer og maskiner, fordi de kalker til. Ved at blødgøre vandet i hanerne kan vi dermed undgå unødvendig udskiftning af apparater samtidig med, at blødt vand kræver mindre sæbe – og det er godt for miljøet.

Hos Solrød Vandværk forbereder vi i øjeblikket installationen af et blødgøringsanlæg, der udover at sikre besparelser på hjemmets rengøringsprodukter og maskiner også giver synlige forandringer i hverdagen i form af blødere tøj og mindre tid brugt på afkalkning af kaffemaskinen og brusefliser.

Etablering af blødgøringsanlægget er i første omgang en omkostning – men på længere sigt kan det betale sig både for forbrugerne og for miljøet.

Undersøgelse om blødgøringsanlæg

For at afdække brugernes holdninger har Rambøll Management Consulting for Solrød Vandværk foretaget en undersøgelse blandt forbrugerne. Næsten halvdelen af alle tilsluttede borgere har svaret på undersøgelsen, som Solrød Vandværk nu har gennemgået.

2.485 husstande deltog i undersøgelsen. Af de, der har svaret, giver 93 % udtryk for, at vandet i Solrød Vandværk er for hårdt, og at de oplever kalkaflejringer i deres husholdningsapparater, vaskemaskiner mm. Undersøgelsen viser samtidig, at næsten halvdelen af forbrugerne har overvejet selv at anskaffe et blødgøringsanlæg i boligen, og at 8 uf af 10 forbrugere ønsker, at Solrød Vandværk får installeret et centralt blødgøringsanlæg.

I undersøgelsen fra Rambøll fremgår det, at hele 82 % af respondenterne gerne vil betale en højere pris for vandet, mens færre end en femtedel foretrækker vandet, som det er og uændrede priser.

Solrød Vandværk vil med baggrund i forbrugernes opbakning nu gå videre i processen med at påbegynde installationen af et blødgøringsanlæg, der forventes taget i drift 1. kvartal 2023.

Solrød Vandværk - vandkvalitet - klage