priser

Gældende priser for 2020

Se vores takstblad herunder, hvor du finder de gældende priser og gebyrer for 2020.

Takstblad

Afgiftsperiode 1.1.2020 til 31.12.2020

Tilslutningsafgifter

Anlægsbidrag, alle beløb er inklusive moms

 HovedanlægForsyningsledningStikledningI alt
Indekstal (100 i 2014)107,39107,39107,39 
Enfamiliehus11.957,0033.002,0015.438,0060.397,00
Erhverv og institutioner11.957,0065.999,0015.438,0093.394,00
Lejligheder, plejehjem11.957,0024.750,00Efter regning36.707,00

 

Hvis der indenfor 5 år foretages opdeling i flere lejemål/enheder end ved tilslutningsdato, betales fuldt bidrag til hovedanlæg og forsyningsledning, efter 5 år reduceres dette med 20%. For stikledninger der er større end 40 mm i diameter betales de faktiske stikledningsudgifter.

Ovennævnte tilslutningsafgifter indeksreguleres årligt pr. 1. januar.

Vandafgifter

Driftsbidrag, alle beløb er inklusive moms. Opkræves 1. marts 2020.

Fast afgift pr. forbruger, herunder pr. lejlighedkr.356,25
M3 – priskr.13,55
Vandskat samt bidrag til statens grundvandssikrings pulje pr. m³kr.7,96
Byggevand pr. enhedkr.1.875,00

Gebyrer

Alle gebyrer er inklusive moms

Ejerskiftegebyrkr.300,00
Opkrævning fremsendt pr. postkr.31,25
EAN fakturakr.62,50
Restancegebyr (momsfrit)kr.100,00
Gebyr ved lukning og genåbning (hertil kommer påløbne omkostninger)kr.600,00
Gebyr ved vandspild samt ulovlig havevanding*kr.400,00

*I gentagelsestilfælde fordobles beløbet.

Der tilskrives ikke renter for evt. for meget indbetalte beløb.