Tjek dit forbrug

Hold øje med måleren

Alle forbrugere har fået installeret målere til brug for afregning efter målt forbrug. Vandværket følger det til enhver tid gældende regulativ for kontrol og verifikation af målerne.

Sådan ser vores standard vandmåler ud. Denne type er monteret i de fleste almindelige boliger.

Nem at aflæse

Måleren er elektronisk og forsynet med en sender. Det betyder, at du som bruger ikke skal aflæse og indberette tallet til nytår – dette sker automatisk, og at måleren sender informationer, herunder også fejlmeldinger mv., til vandværkets medarbejdere, når de bevæger sig rundt i området. Hermed får vi mange problemer “taget i opløbet”.

Elektronisk-vandmaaler fra siden
Elektronisk-vandmaaler

Brugervejledning

MULTICAL© 21 er en elektronisk vandmåler, som er vedligeholdelsesfri og kan fjernaflæses.

Se vandforbrug

På målerens display kan du holde øje med dit vandforbrug. De store cifre angiver kubikmeter vand, og de små cifre angiver liter (i eksemplet er målerstanden 587,263 m3).

Flow

Flowindikatoren i venstre side viser, om der løber vand gennem måleren. Når vandet står stille, er trekanterne slukket. Nederst til højre i displayet blinker to små firkanter skiftevis, hvilket betyder, at måleren er aktiv.

Infokoder

Måleren er i stand til at informere om usædvanlige forhold i vandforbruget via infokoder på displayet. Infokoderne slukker automatisk, når betingelserne for aktiveringen ikke længere er til stede (undtagen “tamper”).

Koderne har følgende betydning.

InfokodeBetydning
LeakVandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.
BurstVandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse i mindst 30 minutter, hvilket kan være tegn på et sprængt rør.
DryMåleren er ikke vandfyldt.
ReverseVandet løber den forkerte vej gennem måleren.
TamperForsøg på snyd. Måleren er ikke længere gyldig til afregningsformål. Forbliver tændt.