Vandkvalitet

Mindre kalk i vandet

Vandet fra Solrød Vandværk har en hårdhedsgrad på 21 odH, hvilket betegnes som “hårdt” vand, når du f.eks skal indstille vaske- og opvaskemaskiner o.lign. For at mindske generne fra kalk i vandet har vi monteret et AMTech ultralydsanlæg til spaltning af kalken i vandet.

Med anlægget kan vi levere vand i højere kvalitet. Det betyder bl.a. at:

  • Kalk ikke sætter sig i samme omfang i rør og på varmelegemer.
  • Den kalk, der har sat sig, bliver langsomt opløst og skal renses væk fra sien i vandhanen.
  • Opvaskemaskinen skal indstilles til middelhårdt vand

Der kan derfor anvendes mindre sæbe i opvaske- og vaskemaskinen samt til hårvask mv.

Har du brug for at klage?

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på www.forbrug.dk.

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation og koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.