Retningslinjer ved byggeri

Fælles for nybyg på gammel og på ny grund

 • Informer Solrød Vandværk om byggeriet, inden det går i gang.
 • Indsend en vandbegæring til Solrød Vandværk udfærdiget af bygherre eller autoriseret VVS-Installatør. Blanket kan hentes her.
 • Stikledningen skal være af typen PE32 PN10
 • Måleren skal sidde inde i huset. Målerbrønd kan kun godkendes i situationer, hvor der er særlige hensyn.
 • Stikledningen og muffer skal overholde kravene i gældende lovgivning. 
 • Samlinger eller retningsændringer på stikledningen udføres med svejsemuffer eller plastik fittings, gerne af typen Isiflo Sprint.
 • Arbejdet må kun udføres af dertil autoriseret personale.
 • Vandforsyning under byggeriet, uanset om det er byggevand eller efter måler, skal være sikret med en lovpligtig tilbageløbssikring kategori 4 (dvs. med dobbelt kontraventil og trykløs aflastning).

Dit gamle hus rives ned og nyt hus bygges på grunden

 • Kontakt Solrød Vandværk i god tid, så vi kan teste stophanens funktion og evt. nå at udskifte den, inden huset rives ned.
 • Træf aftale med Solrød Vandværk om tidspunkt for lukning af vand samt evt. nedtagning af vandmåler. Vandmåleren opbevares på Solrød Vandværk under byggeriet.
 • Hvis du ønsker at bruge din vandmåler under byggeriet, skal Solrød Vandværk informeres inden byggeriet går i gang, ellers opkræves du for byggevand. Du skal så ikke betale byggevand men afmålt vand. 
 • Vælger du at benytte din vandmåler under byggeriet, skal du sørge for, at den kommer i en isoleret kasse og i vintermånederne el-trisses, så den ikke får frostskader.

Bygning af nyt hus på ny udstykning

 • Tilslutningsafgift betales til Solrød Vandværk, herefter sætter vandværket en stophane uden for skel. Tilslutningsafgiften gælder for enfamilieshuse. Hvis der på et senere tidspunkt ændres i boligens status, skal der betaler tilslutningsafgift i henhold til takstbladet for pågældende type.
 • Byggevand betales til Solrød Vandværk og dækker for vandforbruget i den periode hvor der ikke er opsat vandmåler på adressen, dog ikke længere end til indflytning, hvor vandmåler igen opsættes.