Viden & tips

Få viden omkring vand og vandforbrug

Vi bruger rigtig meget vand hver eneste dag, men hvor kommer vandet egentlig fra? Hvad sker der på et vandværk? Og hvordan reducerer man sit daglige vandforbrug? Få opdateret din viden her, hvor vi bringer viden om vand og vandforsyning – og giver tips til at reducere vandforbruget og passe på miljøet

Hvor kommer vores vand egentlig fra?

I Danmark henter vi drikkevandet fra grundvandet, der stammer fra regnvand, som siver ned i jorden. Dybt nede i undergrunden samles regndråberne i grundvandsmagasiner, hvorfra vi henter 99 % af drikkevandet i Danmark.

På Solrød Vandværk henter vi grundvandet op fra jorden og omdanner det efterfølgende til rent drikkevand via en simpel vandbehandling. Når vandet er rent, kommer det på lager i vores vandbeholdere og vandtårne – og udledes til forbrugerne som drikkevand via vandrør og vandledninger.