Drift

I forbindelse med etableringen af blødgøringsanlægget vil nogle forbrugere kunne opleve svingende/lavt tryk. Vi beklager og forsøger at minimerer generne.

Stor opbakning til et blødgøringsanlæg

For at afdække brugernes holdninger til etablering af et blødgøringsanlæg har Rambøll foretaget en undersøgelse blandt forbrugerne i november 2020. I undersøgelsen svarer 9 ud af 10 brugere, at vandet er for hårdt. Over 80% af respondenterne ønsker, at Solrød Vandværk installerer et blødgøringsanlæg og betaler gerne mere for vandet.

Solrød Vandværk - anmeld flytning

Skal du flytte?

Ved ejerskifte skal vandmåleren aflæses på overgangsdatoen på samme måde som el, varme mv. Målertallet indberettes til vandværket, som herefter udarbejder slutafregningen.

Generalforsamling

Vi afholder generalforsamling den 26. april 2023 kl. 19.00 i Jersie Forsamlingshus.

En af de lokale

Placeret i hjertet af Solrød er vi helt tæt på forbrugerne. Og med konstant overvågning og vedligeholdelse sørger vi for, at vores vand altid lever op til de krav, man med rette kan stille til drikkevandet.

Solrød Vandværk blev etableret i 1975 som et andelsselskab og er ejet af borgerne i Solrød. Vores formål er at levere ren og stabil vandforsyning til ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde til lavest mulige pris – og efter den gældende vandforsyningslov og det for vandværket gældende regulativ.

Solrød Vandværk - facadefoto
Solrød Vandværk - dit lokale vandværk

Mindre kalk. Højere kvalitet.

Kalkholdigt vand er en udfordring for mange. I Solrød Kommune er vandets hårdhedsgrad er på 21 odH og betegnes i forbindelse med vaske- og opvaskemaskiner o.lign. som HÅRDT vand. Vi arbejder målrettet for at reducere kalken i vandforsyningen.

Etablering af blødgøringsanlæg

Hos Solrød Vandværk forbereder vi i øjeblikket installationen af et blødgøringsanlæg for at mindske kalken i vandet.

Solrød Vandværk - dit lokale vandværk